Soga – oprogramowanie dla gastronomii

SOGA to w pełni profesjonalny system umożliwiający obsługę punktów gastronomicznych – w znacznym stopniu wspiera funkcjonowanie restauracji, baru, kawiarni, etc.

Dzięki bardzo przejrzystej konstrukcji programu zarządzający systemem może go w dowolny sposób konfigurować, odzwierciedlając rzeczywisty układ stolików czy budując wygodne menu.

Układ programu jest bardzo czytelny, co w połączeniu z wysoka intuicyjnością obsługi umożliwia niezwykle szybkie opanowanie go przez pracowników – także tych mniej obytych z komputerem.

Najważniejsze funkcje systemu:

• obsługa wielu rachunków jednocześnie

• graficzne odwzorowanie ułożenia stolików

• wiele rachunków na jednym stoliku

• przenoszenie rachunków na inny stolik

• łączenie i dzielenie rachunków

• przejmowanie rachunków

• system komentarzy do artykułów

• wydruk zamówień na drukarkach bonowych (np. w kuchni i w barze)

• możliwość ustalania priorytetów dla zamówień

• rabaty do poszczególnych pozycji i do całych rachunków

• wydruk rachunków próbnych

• dowolna ilość sal

• dowolna liczba kelnerów

• praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci

• definiowanie grup dla artykułów

• generowanie raportów

• współpraca z programem hotelowym

• współpraca z urządzeniami fiskalnymi

• wystawianie faktur VAT (również w EURO)

• wydruk faktur na drukarce zwykłej lub bonowej

• nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

• automatyczna archiwizacja danych

Osobnym modułem wchodzącym w skład pakietu dla gastronomii jest moduł magazynowy, który uzupełnia działanie całego systemu o możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców.

SOGA – moduł magazynowy

Dodatkowy moduł wchodzący w skład pakietu dla gastronomii. Uzupełnia działanie całego systemu SOGA o możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców.

Najważniejsze funkcje modułu magazynowego:

• praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci

• obsługa jednego lub wielu magazynów

• definiowanie towarów oraz grup towarowych

• obsługa dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM)

• definiowanie receptur

• definiowanie sposobów rozchodowania towarów z magazynu

• obsługa kolejki FIFO

• remanent na dowolny dzień

• generowanie różnych zestawień

Zakup licencji SOGA – moduł magazynowy uprawnia do korzystania z jego funkcjonalności na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w ramach jednego obiektu gastronomicznego.

SOGA – pozostałe moduły:

SOGA – dodatkowe stanowisko sprzedaży

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej

SOGA – wakacyjne stanowisko sprzedaży

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.

Termin działania do 30 września 2014

SOGA – obsługa bonownika

Moduł umożliwiający współpracę tzw. zdalnych bonowników (palmtop’ów) z oprogramowaniem SOGA. Oprogramowanie instalowane na zdalnym bonowniku

SOGA – moduł raportów własnych

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość

przygotowania raportów na podstawie danych wprowadzonych do programu

SOGA – przygotowanie raportu

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta

SOGA – system lojalnościowy

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość prowadzenia systemu lojalnościowego w ramach jednego lokalu. Zakup możliwy wyłącznie dla aktualnych wersji oprogramowania.

SOGA – współpraca z programem hotelowym

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem hotelowym SOHO

SOGA – eksport danych do programu księgowego

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość współpracy z programem księgowym (przed zamówieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów)

SOGA – zmiana danych licencji

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP – usługa płatna w przypadku zmiana formy prawnej dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na nowego właściciela.