Legalizacja i naprawa wag

Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).

Zapewniamy:• legalizację WE (ocenę zgodności) wag wprowadzonych do obrotu,
• legalizację ponowną wag
• kalibrację wag
• wzorcowanie wag
• sprawdzenie metrologiczne wag
nieodpłatne wypożyczenie wagi na czas legalizacji urządzenia należącego do Klienta