Wykonywanie remanentu

Remanent to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów takich jak faktury, PZ-ki, raporty kasowe, oraz ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym.

Inwentaryzacja może być przeprowadzana ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych, wspomaganych przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych towarów metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych.

Zapewniamy możliwość:

• pomocy informatyka przy wykonywaniu remanentu
• wypożyczenia kolektorów danych ułatwiających wykonywanie remanentu