Kasy fiskalne Bielsko-Biała

Urządzenia fiskalne zaliczane są do grupy produktów, których największym  przedstawicielem są kasy fiskalne. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam do głowy to kasa. Jednak, obok niej, do grupy urządzeń fiskalnych zalicza się urządzenia typu drukarki fiskalne, a aktualnie,  coraz częściej spotykane kasy fiskalne on line oraz drukarki fiskalne online. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży, dystrybucji oraz instalacji tego typu urządzeń. Począwszy od poznania potrzeb klienta, poprzez doradztwo, dobór oraz kompleksową instalację urządzeń sprawiamy, że tak naprawdę podjęcie problematyki zakupu kasy jest czystą przyjemnością, a nie koniecznym obowiązkiem. Kompleksowe podejście, jakość oferowanych produktów fiskalnych oraz dobór technologii sprawia, że staliśmy się pionierami na rynku fiskalnym obszaru subregionu południowego naszego kraju.

Dzięki wieloletniej pracy, doświadczeniu całego zespołu dążymy do maksymalizacji satysfakcji klienta. Chcesz być jednym z nich – zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz korzystania z naszych usług.


Nasza nowa strona. Sprawdź ją!


„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.


Obowiązek zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.


Wystawianie faktur w 2014 roku

W kwestii wystawienia faktur wcześniej niż na 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „ustawą o VAT”), podatnik podatku od towarów i usług, jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących:
• sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej i podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
• otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem ww. czynności.
W myśl art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy podkreślić, że ww. termin nie odnosi się do każdej dostawy towarów i każdego wykonania usług. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Łatwiej o zwrot podatku VAT

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. przekazanego do organów skarbowych rekomenduje urzędom skarbowym dokonywanie szybszego zwrotu podatku VAT z tej części, która nie budzi wątpliwości i nie jest kwestionowana co do zasadności zwrotu, natomiast wstrzymywanie wypłaty tylko tej kwoty co do której musi być prowadzona kontrola bądź prowadzone czynności sprawdzające.
W takiej sytuacji – wskazuje Ministerstwo Finansów – właściwym postępowaniem jest wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu całej kwoty zwrotu i zatrzymanie jedynie kwoty budzącej wątpliwość co do jej prawidłowości oraz dokonaniu zwrotu pozostałej (bezspornej) części zwrotu.