Prowadzisz działalność i otrzymałeś fakturę „odwrotne obciążenie”? Coraz częściej w obrocie gospodarczym możemy spotkać faktury „odwrotne obciążenie”. A to za sprawą zmian jakie wprowadziła od 1 października 2013r.Ustawa z dnia 26 lipca 20…13r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wskutek tej nowelizacji katalog towarów, do których stosuje się mechanizm „odwrotnego obciążenia” obejmujący do tej pory głównie złom, rozszerzony został o 33 pozycje.