Wdrożenie systemów informatycznych

Wdrożenie systemów informatycznych polega na dostarczeniu oprogramowania (i opcjonalnie sprzętu), przygotowaniu konkretnej konfiguracji programowo-sprzętowej oraz uruchomieniu systemu. Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia prawidłowego procesu wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą informacje:

  • podstawowe (m.in. dane oraz struktura organizacyjna firmy, lista użytkowników wraz z przyporządkowanymi do nich uprawnieniami określającymi zakres ich zadań, lista urządzeń, z którymi należy zintegrować wdrażany system)
  • handlowe (gospodarka magazynowa, zamówienia, zakup i sprzedaż – krajowe i zagraniczne)
  • o systemie kasowo-bankowym (sposób rozliczania dokumentów finansowych)
  • inne, związane ze specyfiką prowadzonej działalności

Poprawne Wdrożenie systemów informatycznych wymaga odpowiedniego przygotowania – zarówno z naszej strony, jak i ze strony potencjalnego klienta, dlatego zawsze jest ono poprzedzone spotkaniem, mającym na celu ustalenie rzeczywistych potrzeb firmy, w której ma być dokonane.

Podstawowe etapy procesu wdrożenia systemu informatycznego:

  • sporządzenie dokumentacji
  • instalacja oprogramowania
  • podłączenie i konfiguracja sprzętu
  • testowanie systemu
  • szkolenie personelu